Een Grimbergs orgellandschap
De Grimbergse abdijkerk is met haar twee uitstekende orgels het centrum van een ruim gebied waarin tal van merkwaardige historische orgels voorkomen. Aan die vele waardevolle instrumenten is deze nieuwe publicatie van erfgoedvereniging Eigen Schoon Grimbergen vzw gewijd: een fraai en ruim bemeten kunstzinnig cahier.

Auteur: Ghislain Potvlieghe. -
De auteur is expert op het gebied van orgelbouw en onderzoek in verband met historische orgels in Vlaanderen. Meer dan veertig jaar geleden al genoot hij bekendheid als zodanig. Hij was een vooraanstaand medewerker aan de grote inventaris Het historisch orgel in Vlaanderen dat toen tot stand kwam. In latere publicaties behandelde hij met een duidelijke voorliefde orgelbouwers en instrumenten uit een omgeving dicht bij Grimbergen: het orgellandschap dat hij in dit baanbrekende cahier belicht.

Fotografie en lay-out: Ignace Maes. -
Ignace Maes is een uiterst bekwaam graficus en fotograaf. Met de verzorging van het nieuwe cahier is hij niet aan zijn proefstuk toe. Hij was lange tijd lesgever, hij is een getalenteerd kunstschilder en geschoold fotograaf. Dat Iaatste vooral naar aanleiding van de vele reizen die hij maakte naar verre gebieden zoals Mongolie of het Indische Orissa, waar hij met zijn echtgenote tussen de mensen Ieefde. Meer dan twintig orgels in een cahier
In Een Grimbergs orgellandschap worden meer dan twintig historische orgels aan u voorgesteld. Die van de abdijkerk zijn nog nieuw, maar ze vormen het eindpunt van een geschiedenis die al begon met een eerste ontwerp door de vermaarde orgelbouwer Thomas Forceville. Het grote doksaalorgel is de vierde stap in een lange evolutie. Ook aan het nog recente koororgel gaat nog een ander orgel vooraf. In het Grimbergse orgellandschap staan nog een aantal zeer goede en goed bespeelbare orgels, zoals in Houtem of in de Grimbergse wijk De Borcht. Andere zijn wel dringend aan restauratie toe. Van al die instrumenten krijgt u een degelijk overzicht, dat u leidt langs plaatsen als Meuzegem, Imde en Brussegem, Vilvoorde, Diegem, Machelen, Wolvertem, Oppem en nog zoveel andere. Een onvermoede tocht onder de leiding van een beproefd wetenschapper en hartstochtelijk verteller.

Beperkte oplage.
Intekenen kan nu tegen de prijs van 15 euro. De intekenprijs geldt tot 15 december 2013. Daarna wordt het 18 euro. Voor portkosten geldt een opslag van 3,50 euro. Afhaaladres: Ten Doorn 6, 1852 Beigem (02-305.59.83).
U tekent in door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het volgende rekeningnummer: BE02 7340 2642 5940 (BIC: KREDBEBB) van Eigen Schoon Grimbergen, onder de vermelding 'Orgellandschap'.


Met de steun van de gemeente  

Copyright © 2010 - present by Grimbergen Orgelt